Woensdag 19 oktober

wachtenden voor de ingang van de kerkwachtenden voor de ingang van de kerkVanmorgen weer keurig om 8 uur vertrokken en omdat onze praktijk er helemaal klaar voor was konden we mooi op tijd beginnen! Buiten stonden wel al wat mensen te wachten maar al heel snel nam deze rij wachtenden toe.... in plaats van af...(oftewel... er kwamen meer mensen aanlopen dan dat wij weg konden werken...) Gelukkig is dit iets wat je niet ziet als je binnen aan het werk bent... Zodat er wat dat betreft geen druk op het werk of het werktempo komt te staan.... Tenslotte kun je niet meer doen dan je best!

En ondanks dat de temperatuur vandaag behoorlijk veel hoger was dan de afgelopen dagen... met merkbaar meer zweet in onze handschoenen.... hebben we weer heel hard gewerkt en heel veel mensen van hun pijnklachten af kunnen helpen!

1 vd vele slechte gebitten1 vd vele slechte gebittenheel bijzonder elementheel bijzonder elementde sterilisatiehoek wordt bemand door Vincent en BirraDe sterilisatiehoek wordt bemand door Vincent en Birra

Voor de verandering een paar details over het werk... (Sorry voor de niet tandheelkundigen onder onze verslag-lezers maar dit is zo bijzonder... dat moet echt even op de website!) We hadden namelijk een heel mooi, tandheelkundig bijzonder, melkkiesje. Deze lag horizontaal in de mond waarbij we dus de hele wortel zagen liggen rondom de nieuwe blijvende kies... Dit was natuurlijk wel een foto waard....   

Een patiënteEen patiëntede moeder van het grote gezin kwam volgens afspraak de kleding ophalende moeder van het grote gezin kwam volgens afspraak de kleding ophalenAan het einde van de dag helaas toch weer mensen naar huis moeten sturen omdat onze (werk)tijd erop zat en we er dus niet in geslaagd waren om de hele aanloop van  mensen "weg te werken"... Gelukkig hebben we nog 1,5 dag om ook deze mensen te kunnen helpen! Het resultaat van vandaag is dat we 160 mensen hebben behandeld en 232 tanden en/of kiezen getrokken hebben!  

Terug in het hotel werden we aan het einde van de avond verrast door een tropische bui met heel veel wind, regen en onweer (wat ook, bijna automatisch, betekende dat we door alle onweersklappen tijdelijk zonder stroom kwamen te zitten).... maar dankzij de generator van het hotel is dit ook weer snel opgelost! Dus vanuit een ietwat afgekoeld Uganda wensen we iedereen een goede nacht toe!