Berthelle PasschierBerthelle Passchier

Berthelle is 28 jaar werkzaam als tandarts in haar algemene praktijk. Mensen van 2 tot 90 jaar en in het bijzonder angstige mensen maken haar werk dagelijks boeiend. Tevens werkt ze reeds 16 jaar met heel veel plezier als tandarts voor verstandelijk beperkte mensen, thuiswonend en op de Willem van den Berg te Noordwijk.
Ze heeft 6 keer deelgenomen aan teams van de Stichting Tandheelkunde Kenia in de regio Ukunda, waarvan 2 jaar als bestuurslid. Vorig jaar is ze , samen met Nettie de Best, voor het eerst naar Noah's Ark gegaan......... Het werk aldaar is zeker niet klaar , dus gaat ze met heel veel goede zin in maart , samen met Anne Meijers en Marianne Dikkers, weer aan de slag!.