AfsprakenOnze vrijwilligsters Petralien en Grace hebben geweldig werk verricht door de oude leprapatiënten eens extra aandacht te geven. Hun kamertjes zijn opgefrist en van nieuwe bedden, matrassen en schoon beddengoed voorzien en daarnaast is er aan persoonlijke hygiëne aandacht geschonken.

De bouw van toiletten bij de herenbarakken staat nog steeds op de planning en zal in 2012 geëffectueerd worden.

Vanwege het feit dat lepra tegenwoordig in een vroeg stadium door artsen herkend en behandeld wordt, zijn het louter patiënten van boven 50 jaar die opgenomen worden door St. Francis. Dat dit een uitstervende groep is is evident.

 

Ga naar de weblog van de HUG-vrijwilligers Grace en Petralien die 2 weken lang de leprapatiënten verzorgden en verwenden.