Kaart Kakira

Polota is een sloppenwijk nabij het megaconcern Kakira Sugar Works. Daar waar men hoopt een graantje mee te kunnen pikken, ontstaan sloppenwijken.
In deze sloppenwijk Polota in Kakira steunt Stichting Help UGanda het tandartsenproject.


TANDHEELKUNDIGE HULP

Nabij het Kakira Health Centre krijgen de kinderen uit de sloppenwijk de jaarlijkse tandheelkundige behandeling door het Tandheelkundig HUG-team (minimaal vier Nederlandse tandartsen, twee tandarts-assistenten en twee Ugandese tandartsen). In één week tijd behandelen zij zo'n 1.000 patiënten en verzorgen daarnaast de nodige voorlichting in de vorm van poetsinstructies en het uitdelen van tandenborstels en tandpasta (zie ook Tandheelkundig team).