Onze aandacht gaat nu uit naar een derde school: Mount Ararat-school, een kleine erg arme school te midden van de sloppenwijk, waar een golfplaten klaslokaal onze eerste aandacht trok.
We hebben een prachtige financiële injectie mogen ontvangen om de eerste werkzaamheden te verrichten voor de nieuwbouw van deze school. Hier wordt in 2012 mee gestart.

Tevens zijn we nog steeds druk doende om een nieuw drinkwaterproject te realiseren. Om de duizenden mensen die nu aangewezen zijn op het vervuilde drinkwater van Lake Victoria, in de toekomst van schoon drinkwater te voorzien.

Het golfplaten schooltje.....Het golfplaten schooltje.....Vervuild drinkwater uit het Lake Victoria.Vervuild drinkwater uit het Lake Victoria.