In november 2010 kon u lezen op onze pagina Acties dat tandartsenpraktijk Colmschate, de heren Den Breejen en Van der Veer, een grandioze gift deden aan het Kindertehuis Noah's Ark in Mukono: hun hele tandheelkundige inboedel.
De Deventer tandartsen hebben alles gedoneerd wat nodig is om een goede praktijk te kunnen runnen: van 2 tandartsenstoelen tot röntgenapparatuur, borenunits, operatielampen, afzuiginstallatie, generator, complete wachtkamermeubels, lampen, tafels, wandmeubels en klein instrumentarium.

Behandelkamer.Behandelkamer.Behandelkamer.Behandelkamer.

Inmiddels werd er op het terrein van het kindertehuis hard gewerkt aan het gebouw waar de tandartspraktijk gevestigd zou worden. In september 2011 is dit 2e gebouw officieel geopend door de koning van de Kabaka's: Ronald Muwenda Mutebi II.

OpeningNa een grootscheeps vervoer over land en zee kwam de tandartsenpraktijk in Mukono, Uganda aan en werd aldaar geïnstalleerd door techniker de heer Bertus Jongerius van de Fa. Dental Air.
Eind oktober 2011 was ons Tandartsenteam ter plekke en actief in deze nieuwe praktijk. Alles liep gesmeerd en het voelde als een luxe voor de tandartsen om net zo te kunnen werken als thuis in Nederland.

23 Oktober 2011 werd de tandartspraktijk officieel geopend door de voorzitter van Stichting Help UGanda (HUG) Wilma den Breejen-Buhrs. Omdat deze praktijk het gehele jaar van (Nederlandse en Ugandese) tandartsen gaat worden voorzien, zal onze tandheelkundige expertise 1 maal per jaar niet meer nodig zijn en sloten wij dit project na 5 trouwe jaren af.
Dit was reden voor een inhuldigings/afscheids-feestje: er werd een grote bbq in de tuin van Noah's Ark georganiseerd en de dansers en drummers van het kindertehuis zorgden voor de muzikale omlijsting.

Overhandiging sleutel tandartsenpraktijk bij Noah's Ark.Overhandiging sleutel tandartsenpraktijk bij Noah's Ark.Wachtkamer en behandelkamer.Wachtkamer en behandelkamer.

Dank voor de gulle gaven van de tandartsen Den Breejen en Van der Veer, dank aan Fa. Van der Sluis o.l.v. Ron & Arnet Calis voor de opslag en het gratis vervoer van de complete tandartsenpraktijkinrichting, dank voor het kosteloos monteren van de volledige unit door de heer Jongerius, dank aan alle tandartsen die sinds 2006 binnen Noah's Ark hun tandheelkundige hulp hebben geboden en dank voor het management van Noah's Ark voor hun vertrouwen in onze tandheelkundige zorg aan hun kinderen en personeel.