2015 02 golf

2015 02 Estec golfclubIn maart 2013 heeft Nettie (Tandarts-assistente) samen met Berthelle Passchier (Tandarts) als 1e Tandheelkundige Team de kinderen en volwassenen van kindertehuis Noah's Ark in Mukono Uganda van mondzorg voorzien.

Ronny (de partner van Nettie) is lid van de Estec Golfclub.
Estec GC is een besloten sportclub, bestemd voor de werknemers van ESTEC, de technische afdeling van het European Space Agency (ESA)
Ieder jaar wordt er een goed doel voorgesteld voor alle opbrengsten van de sociale aktiviteiten om de wedstrijden heen.
Dit jaar mag stichting Help UGanda (HUG) het prachtige bedrag ontvangen.

In overleg met Nettie en Ronny zal stichting Help UGanda (HUG) dit mooie bedrag besteden voor de realisatie van een kapsalon op het terrein van Noah's Ark: een leer-werkplek voor de leerlingen van de middelbare school die zich het kappersvak eigen willen maken.

DANK aan Nettie, Ronny en de organisatie van EGC voor dit geweldige initiatief, mede namens de leiding van Noah's Ark!