ANBI

Stichting HUG aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling
anbi

Per 1 januari 2009 is Stichting Help UGanda aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.

Er is een aantal fiscale voordelen aan een ANBI:

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Fiscaal nr 8135 29 979, dossiernr 68 180

 

Financiële jaarverslagen

Financieel jaarverslag 2022
Financieel jaarverslag 2021
Financieel jaarverslag 2020
Financieel jaarverslag 2019