Doelstelling

Stichting Help UGanda (HUG) wil mensen in Uganda helpen. Daartoe steunt de stichting 5 projecten voor de armste bevolkingsgroepen.
Het gaat om rechtstreekse en kleinschalige hulp, uitgevoerd door lokale mensen en onder begeleiding van onze projectcoördinator in Uganda.

De projecten zijn gericht op gezondheid (het opzetten en ondersteunen van activiteiten en projecten ter bevordering van de algemene gezondheid en ter preventie van ziekten en hulp te geven aan klinieken ter verbetering van algemene en individuele zorg) en onderwijs (het volgen van onderwijs als een belangrijke stap naar een betere toekomst. Niet alleen voor het kind zelf, maar ook hun (eventuele) families zijn erbij gebaat).

logoOns uitgangspunt is dat elke Euro die wij binnenkrijgen in Uganda terechtkomt. Dat lukt niet helemaal: Stichting HUG moet een aantal noodzakelijke kosten maken, zoals transactiekosten voor het overboeken van geld naar Uganda, inschrijving bij de Kamer van Koophandel en abonnementsgeld voor het actueel houden van de website.
De afgelopen jaren bedroegen deze kosten ongeveer 4 procent van het budget.

De vrijwilligers in Nederland worden niet betaald voor het werk dat zij doen. Onkosten zijn voor eigen rekening. De stichting heeft geen kantoor, alle werkzaamheden gebeuren vanuit huis.

Voor het tandartsenproject geldt dat de tandartsen, tandartsassistentes en overige vrijwilligers hun eigen reis- en verblijfskosten naar/in Uganda zelf betalen. Dit geldt tevens voor de reis en het verblijf van onze voorzitter, Wilma den Breejen-Buhrs. Zij reist elk jaar naar Uganda voor het tandartsproject en om de door ons gesteunde projecten te bezoeken, de voortgang te bekijken en wat er met het door HUG beschikbaar gestelde bedrag gedaan is. Onze projectcoördinator in Uganda krijgt wel een vergoeding voor gemaakte kosten. Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor telefoneren, e-mailen, faxen, scannen, vervoer naar de projecten en het transport van goederen etc.

anbiStichting HUG is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
<< Klik op het logo voor meer informatie.

 

 

Wij nodigen u uit om verder op deze site onze projecten te bekijken. U kunt ons werk steunen met een gift: ING P 39.64.041 t.n.v. Stichting Help Uganda te Twello.

Het Beleidsplan 2014 van de Stichting Help UGanda omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen.
Het beleidsplan is opgesteld in het kader van de ANBI-regeling en wordt jaarlijks geactualiseerd.

beleidsplan2014Bekijk het Beleidsplan van Stichting Help UGanda door hier te klikken.

Klik hier voor het financieel jaaroverzicht tot en met 2020.

Deel dit:

FacebookTwitterLinkedin
Terug naar boven